Au Pair Mỹ

cauchuyen

Tổng quan Au pair Mỹ

Bài viết cho bạn một cái nhìn bao quát về đất nước Mỹ và những điều hấp dẫn của chương trình Au Pair Mỹ. Bạn hãy tự khám phá nhé.

Xem chi tiết

chitiet

Điều kiện đi Au pair Mỹ

Bạn sẽ có một cái nhìn chi tiết về điều kiện, những thủ tục hồ sơ, chi phí cũng như từng bước trên hành trình trở thành một Au Pair Mỹ.

Xem chi tiết

chiphiaupair

Chi phí đi Au Pair Mỹ

Đây là bài tổng kết tất cả các khoản chi phí khi đi Au Pair Mỹ. Cùng tìm hiểu và có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình khám phá thế giới nhé.

Xem chi tiết