Giỏ hàng

Kỹ năng sơ cứu y tế

Tổng kết Khóa học Sơ cứu y tế K17
Trong hai ngày 26, 27/12 vừa qua, Aupair Vietnam đã tổ chức thành công Khóa học Sơ cứu y tế. Sơ cứu y tế là một kỹ năng sinh tồn thiết yếu nhằm giúp các Au Pair có những trải nghiệm trọn vẹn trong một năm ở nước ngoài. Vì vậy, các Au Pair rất hưởng ứng và tích cực tham gia khóa học này.Khóa học l...
Tìm hiểu thêm
Facebook Instagram Youtube Google+ Linkedin Top
Open demo