CẤU TRÚC BÀI THI TUYỂN ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH GLVH QUỐC TẾ AU PAIR

Ngày đăng: Tuesday, 14 November ,2017

1. Cấu trúc bài thi

Bài thi test đầu vào chương trình Au Pair gồm 2 phần là thi viết và phỏng vấn chuyên sâu.

a/ Thi viết: 30 phút

  • Đối với chương trình tiếng Đức

+Bài thi gồm 10 câu viết ngắn, dưới hình thức trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề Au Pair, động lực tham gia chương trình.

  • Đối với chương trình tiếng Pháp

Bài thi gồm 5 câu viết ngắn, dưới hình thức trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề Au Pair, động lực tham gia chương trình.

  • Đối với chương trình tiếng Anh

       Bài thi gồm 7 câu viết ngắn, dưới hình thức trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề chương trình Au Pair.

b/ Phỏng vấn chuyên sâu: 15 phút.

Ban tổ chức sẽ gọi các thí sinh lần lượt vào phòng phỏng vấn của từng chương trình.

2. Lệ phí thi

  • Chương trình Mỹ, Hà Lan: 500.000 VND
  • Chương trình Pháp, Đức, Áo, Tây Ban Nha: 100.000 VND

Tham gia làm bài thi đầu vào là bước đầu tiên trong hành trình Au Pair bạn cần phải trải qua. Chúc bạn có đạt kết quả thi tốt và có những trải nghiệm thú vị trong thời gian tới.