Kỹ năng Aupair

Kỹ năng Au Pair

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trải nghiệm Au Pair cũng như nâng cao khả năng tìm được gia đình nuôi lý tưởng cho bạn, Tổ chức Aupair Vietnam đã xây dựng hệ thống các khóa học hỗ trợ cho hành trình Au Pair của bạn. Bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về những khóa học này ở bên dưới nhé.