Thông báo về những chính sách thay đổi đối với chương trình Au Pair Tây Ban Nha

Ngày đăng: Friday, 30 June ,2017

I. MỤC ĐÍCH THÔNG BÁO

Để hỗ trợ tối đa cho các bạn tham gia chương trình Au Pair Tây Ban Nha và nâng cao chất lượng dịch vụ của tổ chức Aupair Vietnam.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

+ Trường hợp học sinh đã bay: Áp dụng đối với học sinh có visa từ ngày 01/11/2016

+ Trường hợp học sinh chưa bay: Áp dụng đối với học sinh đang làm hồ sơ đi Au Pair Tây Ban Nha sẽ xin visa tính từ 01/01/2017.Sau khi được cập nhật thông tin này, các bạn đang làm hồ sơ đi Au Pair Tây Ban Nha được tự quyết định sẽ tiếp tục tham gia chương trình hay không tham gia chương trình nữa và vẫn được hoàn lại 100% lệ phí đã nộp trước cho tổ chức Aupair Vietnam.

III. NỘI DUNG THÔNG BÁO

1. THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI LỆ PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Lệ phí chương trình 25 triệu bao gồm thêm:

– Phần dịch thuật công chứng giấy tờ sang tiếng Tây Ban Nha và hợp pháp hóa giấy tờ (lệ phí: 2 triệu)

-Hướng dẫn và hỗ trợ làm thẻ NIE (lệ phí: 50E)

2. THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI CHI PHÍ KHÓA HỌC

*/ Chọn hệ thống trường tư

Ưu điểm:

  • Linh động để cấp thư mời để xin visa thuận lợi
  • Chất lượng dạy tốt, lớp nhỏ, giáo viên quan tâm học sinh.

Nhược điểm:

  • Học phí cao
TRƯỜNG HỢP NỘP ĐẶT CỌC TRƯỚC ĐỂ CẤP THƯ MỜI TRƯỜNG HỢP NỘP TOÀN BỘ TRƯỚC ĐỂ CẤP THƯ MỜI
Chi phí: 530E – 910E  Chi phí: 1690E 
Sau khi đến Tây Ban Nha, chi phí học hàng tháng là 140E với khóa 4h/ tuần và 265E với khóa 10h/tuần.  Sau khi đến Tây Ban Nha không mất thêm chi phí học nào nữa.

*/ Chọn hệ thống trường công

Ưu điểm:

  • Học phí rẻ

Nhược điểm:

  • Khóa học tổ chức theo kì nên khó đăng kí đúng kì, không linh động trong cấp thư mời, muốn học phải có kế hoạch trước để thời gian bắt đầu học đúng theo thời gian gia đình muốn đến
  • Chất lượng dạy không tốt bằng, lớp đông, giáo viên không quan tâm nhiều
TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÍ HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG NGÔN NGỮ  TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÍ HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Chi phí: 100E-530E/ 1 kì 3 tháng (tùy trường, tùy vùng,tùy thời điểm)  Chi phí : 2000E- 4000E/ 12 tháng (tùy trường, tùy vùng,tùy thời điểm) 

3. THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ Ở LẠI HỌC SAU KHI LÀM AU PAIR

Tổ chức Aupair Vietnam sẽ hỗ trợ nếu bạn nào muốn học cao đẳng, đại học, thạc sĩ sau khi làm Au Pair nếu được yêu cầu bằng văn bản hoặc email chính thức.

4. CHÍNH SÁCH KHÁC

4.1. TỰ TÌM GIA ĐÌNH, CẦN HỖ TRỢ XIN VISA

Học sinh tự tìm được gia dình thì được trừ 5 triệu trong lệ phí chương trình, tức chỉ phải nộp 20 triệu.

4.2. ĐÃ CÓ VISA, HOẶC ĐANG Ở TÂY BAN NHA VÀ CẦN HỖ TRỢ TÌM GIA ĐÌNH NUÔI

Học sinh chỉ cần hỗ trợ tìm gia đình thì nộp lệ phí là 5 triệu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

                                                                                 Giám đốc tổ chức Aupair Vietnam

Đào Trọng Thắng (đã ký)

*** Xem văn bản phê duyệt thay đổi chính sách cho Au Pair Tây Ban Nha tại đây!